edruck_logo_small_pl.jpg  
KONTAKT  |  ZASADY WSPÓŁPRACY  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI  |  MAPA język polski język niemiecki angielski 

REJESTRACJA   |   LOGOWANIE

INKUBATOR  |  
 
  temp_logo.jpg  
OTODRUK - POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności | RODO
Polityka prywatności Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, które służą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz danych zebranych za pomocą plików Cookies, przez E-DRUCK Konrad Mikołajewski, z siedzibą w Szczecinie, ul Zasciankowa 50, nr NIP 8512228615.
Przekazane przez Ciebie dane osobowe, które zbieramy m.in. w trakcie zakładania przez Ciebie konta, wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, obsługi płatności czy dostawy oraz naszych kontaktów z Tobą. Nie udostępniamy tych danych osobom postronnym. Dane zbierane automatycznie służą do obsługi funkcjonalności naszych stron, ich rozwoju, personalizowania ich zawartości i analizy zachowań Użytkowników. Dane przekazywane w trakcie korespondencji wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Możliwy jest również kontakt telefoniczny w celu omówienia kwestii dotyczących zamówienia. Informacje handlowe wysyłamy drogą elektroniczną, tylko w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę. W każdej chwili możesz taką zgodę wycofać. Podczas pobytu na naszej stronie internetowej zbieramy informacje dotyczące Twojej wizyty. Pozwalają nam one na personalizację stron i ofert. Pliki Cookies z których korzystamy można w każdej chwili wyłączyć wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej. Naszym klientom zapewniamy pełne bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W tym celu gromadzimy niezbędne minimum informacji. W celu całkowitego zabezpieczenia konta prosimy o nieujawnianie danych dostępu: loginu i hasła osobom trzecim oraz o wylogowanie się zaraz po zakończeniu korzystania ze strony. Jako nasz Klient masz prawo wglądu oraz edycji swoich danych oraz prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych na Twój temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, sprostowania błędów, uzupełnienia, uaktualniania czy przeniesienia Twoich danych. Przekazywane nam dane osobowe są pilnie strzeżone, a dostęp do nich mają wyłącznie wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy.
Definicje
Administrator - świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, a oznacza E-DRUCK, Konrad Mikołajewski, ul Zasciankowa 50, 71-230 Szczecin NIP 8512228615, Polska Cookies - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego.
Cookies Administratora - dane informatyczne (Cookies), które są zamieszczane przez Administratora, a związane są ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
Cookies Zewnętrzne - dane informatyczne (Cookies) zamieszczane przez zaufane podmioty, działające na zlecenie Administratora, za pośrednictwem strony Serwisu internetowego.
Serwis internetowy - strona internetowa Administratora dostępna pod adresem www.otodruk.pl
Urządzenie - urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego.
Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu internetowego. Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych, w tym do marketingu bezpośredniego, o ile wyrazi on na to odrębną zgodę. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, przeniesienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Cookies
Rodzaje Cookies wykorzystywanych przez Administratora
Cookies sesyjne: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Poprzez cookies sesyjne nie są pobierane dane osobowe oraz informacje poufne z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub jej wyłączenie nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Stosowane przez Administratora
Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, nie przedostają się tą drogą wirusy lub niechciane, złośliwe oprogramowania.
Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies do swojego Urządzenia. Korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies np. złożenie zamówienia Cele, w jakich Administrator wykorzystuje Cookies Cookies Administratora: Dostosowanie zawartości stron Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron. Rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację oraz odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowanej do jego potrzeb. Zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacja interfejsu Użytkownika. Zapamiętanie historii odwiedzonych stron w celu rekomendacji ich treści. Uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie internetowym oraz zapewnienie i utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu internetowego po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła. Poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu internetowego. Optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora. Zapamiętanie lokalizacji Użytkownika, która służy poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu internetowego. Analizy i badania, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie zawartości. Cookies Zewnętrzne: Zbieranie ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics. Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi reklamy internetowej. Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com, plus.google.com, twitter.com, instagram.com Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu internetowego.

RODO - informacje Skąd mamy Twoje dane i kto jest ich administratorem?
Administratorem Twoich danych jest E-DRUCK, Konrad Mikołajewski, ul Zasciankowa 50, 71-230 Szczecin NIP 8512228615, Polska. Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Ciebie przekazane podczas procesu rejestracji konta w serwisie drukarni internetowej www.giftsell.pl zostały przez nas zebrane podczas Twojej aktywności na naszej stronie internetowej lub otrzymaliśmy je podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych np. na targach branżowych. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu E-DRUCK Konrad Mikołajewski, przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach: zapewnienie usług płatniczych, zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom; monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników na stronie internetowej w celu rozwijania i ulepszania funkcjonalności serwisu internetowego, szacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników oraz informowaniu Cię o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz ofertach specjalnych; prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon; obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Działowi Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). prowadzenie analiz statystycznych; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie po zalogowaniu w serwisie www.giftsell.pl Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych? Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o: sprostowanie (poprawienie danych) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych; ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku); dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych); przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Stosowny wniosek można złożyć na adres info@giftsell.pl . Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś; Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne; podwykonawcom wspierających nas np. wykonaniu złożonego przez Ciebie zamówienia; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, marketingowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie; 2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz; podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych. podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Twojej strony Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym w formie profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to wpływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez E-DRUCK Konrad Mikołajewski polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji i potrzeb.
 


drukarnia online E-DRUCK oferuje: wizytowki, ulotki, broszury, pocztowki, katalogi, nalepki, banery, druk wielkoformatowy, plakaty, drukarnia szczecin, ulotki szczecin, drukarnia internetowa